Krampji - PrastPalidzet.lv

KrampjiLēkmes laikā:
- Sargā no iespējamām traumām;
- Pasargā cietušā galvu; Zvani 113, izsauc Ātro palīdzību.
Tikai pēc lēkmes veic atdzīvināšanas pasākumus, ja nepieciešams.

Apsedz cietušo/pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.

Aprūpē, nomierini cietušo.


Lēkmes laikā nefiksē slimo, nemēģini atvērt sakostos zobus un neko neliec mutē