Ķīmiska viela acī - PrastPalidzet.lv

Ķīmiska viela acī

Papildus ieteikumus var saņemt  slimnīcā „Gaiļezers” Saindēšanās un zāļu informācijas centrā, tel. 67042473

1. Skalo traumēto aci ar vēsu (+15°C līdz + 25°C) tekošu ūdeni 20 minūtes.
2. Skalo tā, lai ūdens netecētu uz veselo aci. Skalojot traumēto aci, turi to vaļā.
* Ja cietušais nēsā kontaktlēcas, skalojot acis tās jāizņem.
3. Zvani 113, izsauc Ātro palīdzību.
4. Pārsien ar sausu pārsēju abas acis.
 

Apsedz cietušo/pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.

Aprūpē, nomierini cietušo.