Ķīmiska viela acī - PrastPalidzet.lv

Ķīmiska viela acī

Papildus ieteikumus var saņemt  slimnīcā „Gaiļezers” Saindēšanās un zāļu informācijas centrā, tel. 67042473

1. Skalo traumēto aci ar vēsu (+15°C līdz + 25°C) tekošu ūdeni 20 minūtes.
2. Skalo tā, lai ūdens netecētu uz veselo aci. Skalojot traumēto aci, turi to vaļā.
* Ja cietušais nēsā kontaktlēcas, skalojot acis tās ir jāizņem.
3. Zvani 113, izsauc Ātro palīdzību.
4. Pārsien ar sausu pārsēju abas acis.
Ja traumētā acs nav pilnībā izskalota, pārsēju neliek.
 

Apsedz cietušo/pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.

Aprūpē, nomierini cietušo.