Cietušais reaģē - PrastPalidzet.lv

Cietušais reaģē

Noskaidro,  kas noticis?
Darbojies pēc rekomendācijām attiecīgajā nodaļā.

Aprūpē, nomierini cietušo.