Dzīvnieku kostas brūces - PrastPalidzet.lv

Dzīvnieku kostas brūces

Ir trakumsērgas briesmas!

1. Ja nav stipra asiņošana, brūci mazgā ar ziepēm un tīru ūdeni.2. Pārsien brūci.3. Izsauc Ātro palīdzību ( zvani 113) vai meklē mediķu palīdzību pats.

Apsedz cietušo/pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.

Aprūpē, nomierini cietušo.